Hakkımızda

Adnan Deri 1993 yılında kurulmuş, imalat işlemine ise İstanbul Tuzla’da başlamış deri fabrikasıdır. 1993-1998 yıllarına kadar giysilik deri imalatı ile ilgilenmiştir, 1998 yılından sonra ayakkabılık deri imalatına başlamıştır.

Yıllık üretim kapasitemiz ise 700.000 metrekaredir. Adnan Deri yaptığı teknolojik yatırımlarıyla kapasitesini yıldan yıla arttırmaktadır. Sektörde rakiplerine oranla hem alt yapıda hem de kalifiye çalışanları ile her zaman müşterilerin tercihi olmuştur. Adnan Deri marka gelişimi boyunca kalite anlayışından vazgeçmeden büyümeyi ilke edinmiştir.

Yaşadığı toprakların değerinin farkındalığı ile üretiminde kullanılan ham deri’yi bu topraklardan temin etmektedir. Adnan Deri’nin kalite farkı ise buradan gelmektedir.

Adnan Deri önce iş sağlığı ve güvenliği ilkesi ile haraket etmekte ve yapılacak en verimli, en etkili yatırımın insana yapılacak yatırım olduğu prensibini benimsemektedir.

Firma Değerlerimiz

VİZYON : Kalite, verimlilik ve tasarruf, iş yapma alışkanlığımızın esaslarındandır. Sürdürülebilir karlı büyüme hedeflerimizi yakalamak için çalışanlarımızla bir bütün olarak kurum kültürü oluşturmak hedefimizdir.

Firmamız;Toplumsal sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde yardımsever ve cömert davranmaktadır. Yaşadığımız çevrenin insanının gelişimi, doğası ve kültürünün korunması için gönüllülük esasına dayalı desteğimiz vardır ve olmaya devam edecektir.

MİSYON : “Önce insan“ ve “yaşamdan aldığını üreterek yaşamla paylaşma” İlkelerinden haraket ederek; Çağdaş yönetim sistemlerini uygulayıp kaliteli ürünler üreterek ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

TOP